Tuyển dụng

BMTU

Trường Đại học Buôn Ma Thuột thông báo tuyển dụng vị trí nhân viên Văn thư

Trường Đại học Buôn Ma Thuột thông báo tuyển dụng vị trí nhân viên Văn thư

62
BMTU

TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN PHÒNG TUYỂN SINH VÀ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

Trường Đại học Buôn Ma Thuột thông báo tuyển dụng vị trí chuyên viên phòng Tuyển sinh và Liên kết đào tạo.

788
BMTU

TUYỂN DỤNG: GIẢNG VIÊN BỘ MÔN KIỂM NGHIỆM

Trường Đại học Buôn Ma Thuột thông báo tuyển dụng vị trí giảng viên tập sự, giảng viên bộ môn kiểm nghiệm.

601
BMTU

TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN PHÒNG KHẢO THÍ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BUÔN MA THUỘT TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN PHÒNG KHẢO THÍ - BỘ PHẬN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

599
BMTU

TUYỂN DỤNG : CÔNG TÁC SINH VIÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BUÔN MA THUỘT TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CÔNG TÁC SINH VIÊN

940