BMTU

Lịch Sử Hình Thành Và Phát Triển

Đại học Buôn Ma Thuột được hình thành từ năm 2014 với hai ngành khối sức khỏe là: Ngành Y và ngành Dược.

577