BMTU

Cơ Cấu Vật Chất

Nhà trường đã đầu tư, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giảng viên (GV) để đáp ứng nhu cầu đào tạo ngày càng tăng về số lượng, cũng như chất lượng sinh viên (SV).

195