Sinh viên tốt nghiệp

Trường Đại Học
Buôn Ma Thuột

Chuyên môn giỏi
Đạt chuẩn năng lực nghề nghiệp do Bộ Giáo dục & đào tạo và Bộ Y tế quy định, thành thạo chuyên môn, có khả năng nghiên cứu khoa học và ứng dụng chuyển giao công nghệ.

Kỹ năng đa dạng
Tư duy sáng tạo, chuyên môn vững vàng, kỹ năng thuần thục.

Đạo đức chuẩn mực
Sáng y đức, giỏi y thuật, biết đồng cảm và chia sẻ với cộng đồng.